Day: August 31, 2019

สังคม
Lifestyle

ทำอย่างไรถึงจะเป็นที่รักของคนรอบข้าง

ทุกคนที่อยู่ในสังคม ก็ล้วนแต่อยากจะได้การยอมรับ นับหน้าถือตาจากคนรอบข้างแน่นอน ลิ่งที่หลายคนทำก็คือการพยายามทำให้คนอื่นนับถือ ยอมรับ ด้วยการหาสิ่งของภาบนอกไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์เนม รถยนต์ หรือของใช้แพงๆ เพื่อมายกระดับตัวเองให้คนอื่นคิดว่าเรารวย ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ผิดมาก เพราะไม่มีใครที่จะยอมรับคนจากสิ่งของภสบนอกนแน่นอน คนจะยอมรับและเคารพใครสักคนนั้น จะต้องมาจากการกระทำเท่านั้น เพาะคนที่เขามีคุณสมบัติที่ดีจริงๆ ไม่จำเป็นจะต้องหาสิ่งของอะไรมาโชว์หรือมาอวดใคร ก็มียอมรับนับถืออยู่ดี มีคุรสมบัติอะไรบ้าง ที่จะทำให้คนยอมรับนับถือเรา -รู้จักเคารพคนอื่น เมื่ออยู่กับคนอื่น เรื่องของการให้เกียรติ สำคัญมาก ถ้าคนที่ทำอะไร ไม่เกรงใจใครเลย ก็ยากที่คนอื่นจะชอบ เมื่อเราไม่ให้เกียรติคนอื่น คนอื่น ก็จะไม่ให้เกียรติเราเหมือนกัน เมื่ออยู่ในสังคม เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม และควรจะปรับให้เป้นนิสัยตลอดไป -ฟังให้เยอะกว่าพูด คนเราส่วนใหญ่ มักจะเป็นผู้พูดมากกว่า คนที่เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวของเพื่อน คนรอบข้างก็ตาม หากเราเป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังปัญหาของคนอื่นได้ เราก็จะได้ความรักจากเขา คนที่พูดเขาจะรู้สึก ว่าเราใส่ใจในเรื่องที่เราทำ เราพูดนั่นเอง เราต้องทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูด -ไม่คิดร้ายเกินไป คนที่มีทัศนคติที่ดี ไม่มองโลกในแง่ร้ายไปทุกเรื่อง คนที่อยู่รอบข้าง ก็จะสบายใจมากขึ้น เมื่อได้อยู่กับเรา แต่ถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายทุกอย่าง เราก็จะดูเป็นเหมือน […]

Read More