Lifestyle

ทำอย่างไรถึงจะเป็นที่รักของคนรอบข้าง

ทุกคนที่อยู่ในสังคม ก็ล้วนแต่อยากจะได้การยอมรับ นับหน้าถือตาจากคนรอบข้างแน่นอน ลิ่งที่หลายคนทำก็คือการพยายามทำให้คนอื่นนับถือ ยอมรับ ด้วยการหาสิ่งของภาบนอกไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์เนม รถยนต์ หรือของใช้แพงๆ เพื่อมายกระดับตัวเองให้คนอื่นคิดว่าเรารวย ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ผิดมาก เพราะไม่มีใครที่จะยอมรับคนจากสิ่งของภสบนอกนแน่นอน คนจะยอมรับและเคารพใครสักคนนั้น จะต้องมาจากการกระทำเท่านั้น เพาะคนที่เขามีคุณสมบัติที่ดีจริงๆ ไม่จำเป็นจะต้องหาสิ่งของอะไรมาโชว์หรือมาอวดใคร ก็มียอมรับนับถืออยู่ดี มีคุรสมบัติอะไรบ้าง ที่จะทำให้คนยอมรับนับถือเรา -รู้จักเคารพคนอื่น เมื่ออยู่กับคนอื่น […]