Lifestyle

ไขข้อข้องใจ เทศกาลกินเจห้ามกินอะไรบ้าง

ได้เวลาไขข้อข้องใจสำหรับนักกินเจมือใหม่และมือเก๋า ที่อาจสงสัยว่าเทศกาลกินเจเหล่าบรรดาสายบุญจะเริ่มกินเจวันไหนและคนกินเจห้ามกินอะไรบ้าง เพื่อให้ตลอดเทศกาลถือศีลกินเจนี้จะได้บุญกันแบบเต็ม ๆ เหตุผลของคนกินเจ กินเจเพื่อเป็นเมตตาธรรม เนื่องจากอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้มาจากสิ่งที่มีชีวิต รวมถึงเครื่องปรุงต่าง ๆ ที่อาจมีส่วนผสมจากสัตว์ ดังนั้น ผู้ที่มีเมตตาจึงละเว้นการทานเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการเมตตาธรรม กินเจเพื่อเว้นกรรม เนื้อสัตว์ที่นำมารับประทานมักผ่านการฆ่าเพื่อเป็นอาหาร การกินเจจึงเป็นการละเว้นการกระทำกรรมและไม่เห็นแก่ความอร่อยในช่วงเวลาสั้น ๆ กินเจเพื่อสุขภาพ การงดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์มีส่วนช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกาย เป็นผลทำให้ระบบต่าง ๆ […]