Lifestyle

นิสัยที่จะทำให้ล้มเหลวในชีวิต

คนเราทำนิสัยอย่างไร เก็จะได้ผลลัพธ์เช่นนั้น ถ้าเราทำดีเราก็จะได้ดี ทำชั่วก็จะได้ชั่ว สิ่เหล่านี้เป็นความจริงอยู่เสมอ และถ้าเราขยันหรือมีคุณสมบัติของคนที่ประสบคามสำเร็จ ทำเหมือนคนที่สำเร็จ เก็จะเป้นคนที่ประสบบความสำเร็จในชีวิต แต่ถ้าทำในทางตรงกันข้าม เราก็จะเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตอย่างที่ไม่ต้องคิดเลย และยิ่งสังคมทุกวันนี้ ที่เราเห็นกันมากเป็นส่วนใหญ่ ก็คือการอวดดี การชิงดีชิงเด่นกันนั่นเอง ซึ่งบางคนถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับชีวิตเลยก็มี คือคิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไร ให้คนรอบข้างหรือคนที่อยู่ในสังคม หันมามองเรามาสนใจเรา เราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราทำแล้ว มันทำให้ชีวิตของเราล้มเหลวไม่เป็นท่า […]